آخرین اخبار


http://hoteltoosqeshm.com/Media/Uploads/News/1.jpg

صنعت گردشگری در اروپا


در سال ۱۹۸۰ سهم اروپا از درآمد گردشگری جهان ۶/۵۹ درصد بوده که در سال ۱۹۹۳ این رقم ۱/۵۰ درصد کاهش داشته است . علاوه بر این، روند درآمد گردشگری در اروپا نیز بسیار نا منظم است،

ادامه خبر
http://hoteltoosqeshm.com/Media/Uploads/News/3.jpg

تاثیر سفر بر روی عملکرد مغز !


گروهی از دانشمندان روسی پس از 4 سال تحقیق بر روی مغز 1000 نفر از افراد مختلف با مطالعه ی تاثیر سفر بر روی عملکرد مغز آنها به نتایجی قابل توجه در مورد عملکرد مغز دست پیدا کردند .

ادامه خبر