تاثیر سفر بر روی عملکرد مغز !


blog-image

گروهی از دانشمندان روسی پس از 4 سال تحقیق بر روی مغز 1000 نفر از افراد مختلف با مطالعه ی تاثیر سفر بر روی عملکرد مغز آنها به نتایجی قابل توجه در مورد عملکرد مغز دست پیدا کردند . جالب است بدانید افرادی که حداقل سالی یک بار به سفری حداقل یک هفته ای می روند به مراتب عملکرد مغزشان بهتر از افرادی است که به سفر نمی روند .آرشیو اخبار